درباره ما

ما در کاکتوس پارک بر این باور هستیم که زندگی همه انسان ها پیامی است به جهان. بنابراین باید تلاش کنیم که پیامی الهام بخش در این جهان پخش کنیم. براساس همین باور گروهی جوان و پر انرژی که هر کدام در بخش های تخصص داشتیم در کنار هم جمع شدیم. این جمع شدن باعث شد که توانایی یکدیگر را بهتر بشناسیم و درک کنیم. بنابراین قدر این فرصت بدست آمده را دانستیم و کاکتوس پارک را تشکیل دادیم.

گروه کاکتوس پارک همیشه در تلاش است که گونه های مختلف کاکتوس و ساکولنت که با شرایط اقیلمی و آب و هوایی ایران عزیزمان سازگار است را در داخل کشور پرورش دهد. تمامی کارها از تکثیر و پرورش دادن گلها تا کاشتن تو خونه های قشنگشون توسط خود مجموعه انجام می شود. شعار ما در کاکتوس پارک این است:

زندگی یعنی خودسازی، همانند کاکتوس در هر شرایطی مقاوم و زیبا

هدف کاکتوس پارک ارائه اطلاعاتی مفید و کاربردی در خصوص گل های کاکتوس و ساکولنت است. که در فضای در منطقه دماوند اقدام به تکثیر و پرورش این گیاهان زیبا و دوست داشتنی می کنیم. گروه کاکتوس پارک اولین مجموعه در این حوزه نیست ولی برای بهترین بودن تلاش می کند.