تفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی

تفاوت کاکتوسها با گیاهان گوشتی  بین مردم چنین برداشت می شود که هر گیاهی با اندامهای گوشتی، کاکتوس می باشد. در صورتی که این گونه نیست. البته همه کاکتوس ها…

ادامه مطلبتفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی

شرایط نگهداری و پرورش اشوریا سیاه

مشخصات اشوریا بلک اشوریا بلک یا اچوریا سیاه یک ساکولنت زیباست که معمولا به صورت تکی در طبیعت وحشی رشد می کند. هر کدام از برگ های آن تا 8…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش اشوریا سیاه

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا شیشه ای

مشخصات هاورتیا شیشه ای هاورتیا کوپری یا شیشه ای یک ساکولنت بسیار زیبا و شاداب است. زیبایی این ساکولنت با برگهای گوشتی و سبز رنگش چندین برابر می شود. ارتفاع…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا شیشه ای