شرایط نگهداری و پرورش گاستریا خالخالی

مشخصات گاستریا خالخالی گاستریا خالخالی یا پیلانسی یا یک ساکولنت خاص بدون ساقه است.  دارای برگ هایی تسمه مانند در دو ردیف  که بر خلاف جهت یکدیگر قرار گرفته اند.…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش گاستریا خالخالی

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا لایه ای

مشخصات هاورتیا ترانکاتا لایه ای هاورتیا ترانکاتا لایه ای یک ساکولنت جذاب و بدون ساقه است. که به صورت لایه ای در پشت هم قرار گرفته اند. برگهای آن بصورت…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا لایه ای

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا رتوسا

مشخصات هاورتیا رتوسا  هاورتیا رتوسا یک ساکولنت کوچک بسیار زیبای ستاره ای شکل است. برگ های گوشتی شکل شفاف این گیاه به رنگ سبز یا ابلق بسیار چشم نوازند. در…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا رتوسا

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا سیمبی فورمیس

مشخصات هاورتیا سیمبی فورمیس هاورتیا سیمبی فورمیس یک ساکولنت جذاب و دوست داشتنی با برگ هایی بدون ساقه است. برگهای این گیاه قایقی شکل بوده و بخاطر قابیلت ذخیره کردن…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا سیمبی فورمیس

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا زبرا

مشخصات هاورتیا زبرا هاورتیا زبرا یا هاورتیا گورخری یا هاورتیا آتناتا یک ساکولنت جذاب و کوچک است که دارای برگ های مثلثی شکل و گوشتی سبز رنگ با خطوط و…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا زبرا