شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا رز پیچ

مشخصات هاورتیا ترانکاتا رز پیچ هاورتیا ترانکاتا رز پیچ یک ساکولنت زیبا است که به دلیل شباهت به گل رز به این اسم مشهور شده است. نگهداری این ساکولنت زیبا…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا رز پیچ

شرایط نگهداری و پرورش اشوریا سبز

مشخصات اشوریا سبز یا لب ماتیکی اشوریا سبز یا لب ماتیکی یک ساکولنت زیباست که معمولا به صورت تکی در طبیعت وحشی رشد می کند. هر کدام از برگ های…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش اشوریا سبز

شرایط نگهداری و پرورش گاستریا خالخالی

مشخصات گاستریا خالخالی گاستریا خالخالی یا پیلانسی یا یک ساکولنت خاص بدون ساقه است.  دارای برگ هایی تسمه مانند در دو ردیف  که بر خلاف جهت یکدیگر قرار گرفته اند.…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش گاستریا خالخالی

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا لایه ای

مشخصات هاورتیا ترانکاتا لایه ای هاورتیا ترانکاتا لایه ای یک ساکولنت جذاب و بدون ساقه است. که به صورت لایه ای در پشت هم قرار گرفته اند. برگهای آن بصورت…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا ترانکاتا لایه ای

شرایط نگهداری و پرورش هاورتیا رتوسا

مشخصات هاورتیا رتوسا  هاورتیا رتوسا یک ساکولنت کوچک بسیار زیبای ستاره ای شکل است. برگ های گوشتی شکل شفاف این گیاه به رنگ سبز یا ابلق بسیار چشم نوازند. در…

ادامه مطلبشرایط نگهداری و پرورش هاورتیا رتوسا